Etiket arşivi: motivasyon

Eğitim Üzerine: Eğitimde motivasyon aracı

Bir şeyi öğrenmek için insana gerekli olan şey zaman ve motivasyondur. Motivasyon itici gücü yaratır, böylece zamanı verimli kullandırmayı sağlar. Yeterli motivasyon sağlanamazsa bir işi öğrenmek için gereken zaman sonsuza gitme eğilimindedir.

Klasik okul sisteminde motivasyon aracı sınavlardır. Sınavlar öğrenilen konuyu belli zaman aralıklarına sıkıştırarak öğrenmeyi hızlandırır. Fakat, aynı zamanda sınavlar kişi üzerinde negatif motivasyon da yaratabilir. Sınavların oluşturduğu aşırı baskı öğrenmeyi ters yönde etkileyebilir. Bu, ayrılan süre içerisinde konunun doğru ve detaylı öğrenimini engeller. Dahası, öğrenilenin kalıcı olmamasına neden olur. Bu nedenle eğitimde “sınav” riskli bir motivasyon aracıdır.

Doğru bir motivasyon için eğitimde sınavlardan ziyade insanoğlunun ilgi ve merak duygusu kullanılmalıdır. Kişi çoğunlukla ihtiyaç duyduğu bilgiyi öğrenme eğilimindedir, bu nedenle öncelikle bilgiye ihtiyaç yaratılmalıdır. Bu da en iyi, kişide merak duygusu yaratarak sağlanabilir. Tıpkı açlık duygusunu gidermeye yönelik ihtiyaç gibi, merak duygusunu gidermeye yönelik ihtiyaç, bilgiyi öğrenmeye yönelik en güçlü motivasyon aracıdır. Merak edilerek öğrenilen bilgi kalıcılık sağlar. Bu nedenledir ki eğitimde doğrudan bilgiyi yığmaktan ziyade önce bilgiye ihtiyaç yaratılmalı, daha sonra da bu ihtiyacı giderecek yöntemler sunulmalıdır.

Bilginin doğrudan sunulması kişide hazıra alışkanlıktan dolayı tembellik yaratabilir. Bunu engellemek amacıyla bilgi doğrudan sunulmamalı, bilgiye giden yola ışık tutularak öğrenci konumundaki kişiye rehberlik edilmeli, kişinin kendi çabasıyla bilgiye ulaşması sağlanmalıdır. Burada izlenilecek yol Sokrates’in doğurtma metoduna benzer bir yapıda olabilir. En sonunda da kişinin edindiği bilgi ve gerçeklerin uyumu karşılaştırılır ve bilgiye giden yol analiz edilerek ulaşılan doğru ve yanlışlar belirlenir. Bunun sonucunda da değerlendirme bu doğru ve yanlışlara göre yapılabilir.

Kısacası klasik eğitim sistemindeki bilgiyi doğrudan yığma ve ardından sınavla yığılmış teorik bilginin uygulamasını test etme metodu son derece yanlıştır. Eğitim çeşitli sorularla merak uyandırarak, doğru bir motivasyonla, bilgiye yaratılan ihtiyaç ve bunun karşılanması sonucunda oluşan “keşfetmenin hazzı”yla yapılmalıdır. Bu sayede öğrenilen bilgi kalıcı olur, eğitim kişide mutluluk verici bir hal alır.